Te fa’anoara’a ia hope te ahi-fai ‘aore ra te ahi-ha’apena

Teie te pure no te fa’ahope i te ‘oro’a i ni’a i te marae, ia pe’e te tapu, e ia ho’i mai te noa, i roto i te orara’a a te Ma’ohi, i te matamua iho a ra.

Aua’e te mau tahu’a i horo’a i ta ratou ‘ite ia John Orsmond (1784-1856) i tapa’opa’o, aua’e ato’a o Teuira Henry to na mo’otua i fa’anene’i te puta Tahiti aux temps anciens, i tae roa mai teie huru ‘ite i teie mahana.

I te tau tahito, e fa’atupuhia te tahi mau ‘oro’a i ni’a i te marae, ‘oia ho’i, te ahifai, te ahi-ha’apena e te vai atu ra. Hou a fa’ahope atu ai, e ani te ari’i i te hui tahu’a e fa’anoa ia ratou pau roa hou a ho’i i to ratou iho fare e i to ratou orara’a noa. Teie ia ta ratou pure : Ua ora te ma’i o te marae, ua vaere’a ua ‘aho’ahia ! Ua ora te ma’i o te ari’i e o te va’amata’eina’a ; ua tui-roto-hia, ua pe’e te hara ; ua pure-hopu-hia, e ua ma. Teie te ‘ura, teie te hauniu, teie to ta’ata o mei’a roa : te ‘omi’i ma te ‘avae, te ‘avae ma te ‘omi’i, ei ‘utu i to riri Hotua-nui, e te atua ; no te hara nui, no te tu’utu’u no te tae reo, no te atua i ma’au ni’a, no te rimu o te marae i va’uhia i harahia, no te mimi ro’oa’u no te matamata-‘e a, no te tuhi, no te ahua, no te fa’atomo i te varua ‘ino ia vetahi ‘e. Tei reira te hara e uri mai ai ‘oe, e te Atua ?!» E tara mai, e nu’u mai ia mei’a roa nei, e huri i tai nui atea, ia ora to maru. E te atua e a parima mai i to pu’e ‘opure nei, ua mo’a. Puta fa’ahitihia, Henry, 2004 : 158-159.

« Parima ! Parima-nui fa’anoanoa ! Tapu atu na, noa mai na. E ia ‘oe na te ra’a, e te atua e, ei te huru tahu’a te mo’a o te ari’i e te ‘opure. E haere matou i muri e rimarima e ha’aha’a : e ta’uteute, e ‘omo’omo i te tiare, e tapara i te mati, e te pupuhi i te auahi, e tuhi, e momoto, e tata upo’o, e fai, e hanihani, e tomo i te ‘ahu noa, e ‘amu i te pua’a, i te uru’a, i te ma’o, i te mai’a ; e inu i te ‘ava ; eiaha ia ‘oe e matahihira mai, e te atua e ! Ei ‘o nei ‘oe, ei te vahi mo’a nei e fariu ‘e i to mata i te po, ‘eiaha e hi’o mai i te ha’a o te ta’ata nei.