Upu e ōna te atua nō tāhitō ra hou a reva atu ai te feiā ‘arioi

ROHIPEHE : NATEA MONTILLIER TETUANUI (VAHINE) ’OHIPA : ‘IHI NŪNA’A, ‘IHI REO WWW.CULTURE-PATRIMOINE.PF

I tō tahitō ra, e fano noa te ‘arioi mai te tahi vāhi i te tahi vāhi ‘ē atu. Hou a reva atu ai, e fa’atupuhia te’ōro’a i te marae nō te ani mai i te mau atua i tō rātou tauturu ia manuia te fanora’a, ia pu’e te mā’a e te mau ō tā te huira’atira e te huiari’i e fáaineine nō rātou.

« Ei’ō nei ‘oe, e te atua e’ite mai ia mātou. Teie te pua’a nā’oe, teie te’ahu tāviriviri nā’oe, te’ahu nō te’ōro’a nō te māreva, nō te’aha- tātai ; tā’oe teie.

E aratai ‘oe ia mātou e i te fenua, hō mai i te tahi mata’i nā mātou ei ahi nā muri, ia tere i te hinu ma te ro’i. Fano te ‘aha-tātai nei, e te atua, e i te ava ō te fenua e haerehia nei. ‘Eiaha mātou ia pae ‘ē atu i te moana e i te fenua ; e aroha mai i tō maru.

‘Eiaha’oe e fa’arue mai ia mātou ; ‘eiaha tō mātou ia pe’ehia i te ro’o ‘ino, e ua pohe ia māreva ! E tātai tau’aha ei te ava i te ho’ira’a mai i te fenua nei. »

Puta fa’a-hiti-hia, Henry, 2004 : 215-216 HENRY, Teuira, 2004, Tahiti aux temps anciens (1848), Publication de la Société des océanistes n°1, traduit de l’anglais Ancient Tahiti, 1928 (1st print), par Bertrand Jaunez, Musée de l ́Homme, Paris, imprimerie Paillard, Abbeville, 2004 (4e éd.), 723p.