Te ‘ōro’a fānaura’a i te tau tahito.

ROHIPEHE : NATEA MONTILLIER TETUANUI (VAHINE)

FONCTION/’OHIPA : ‘IHI NŪNA’A, ‘IHI REO

WWW.CULTURE-PATRIMOINE.PF

E upu te paia e te autahu’a ia maita’ihia te titohira’a mai o te ari’i vahine i to na ‘aiū. E purehia te atua Ro’o, te ‘arere o Tane. E ia fānauhia, e vaihohia te ‘aiū i te ta’i e te huti maita’i i to na aho ia ‘ī’ī maita’i o na i te iho ō tō na metua vahine. Ei reira e tāpūhia ai te pito i te ‘ofe ‘oi.

E rave te paia i te pūō ō te tumu mai’a no te tāmā i te tama, hou a parai atu ai i te mono’i ahi.

« E ha’apā i te pito ō te tama, te pito tapu. O te aitu o mahuta mai nei. Ia roa, ei pito aho roa ; E tā’ai i te taura ia mau ; Tapu ai i te pito ō te tama aitu i te tipi mo’a o te ‘ofe rare ; hui i te pito, te pito rearea ; ia mama te pito aitu.Te tama tau, o te puo mei’a, te mei’a ā te aitu, ei horoi i te ‘iri mānina, te ‘iri paruparu ō te tama ; e tāvai i te mono’i i te tino ō te tama aitu, ia mārū, ia hinuhinu, i te mōno’i mo’a ō te aitu. E nenei marō, e tāmaro i te pito, ia marū, ia marō. Ei hai i te ‘ā’ī ō te tama aitu, ha’ati i te ‘ā’ī i te pito ei hei, ei tapu aho roa, nō te tama aitu nei. » ◆