Ta’ata tumu no Tahaa – (Hiro’a n°198 – Juin 2024)

ROHIPEHE : PAPA TETUAHAAMO’E REVA

Papa Tetuahaamo’e Reva no te mataeina’a ra i Faaha e tana pupuhi i’a, ta’ata aravihi teie i te tautai huru rau. E iva ahuru ma toru matahiti, fanau hia i Hauino, Vaitoare Tahaa.

« Mea au nā’u te ‘ohipa tautai, te ra mau te ora ta’a’ē atu ai te orara’a fa’aro’o. Te ra fare i mua mai e pa’i ena e, nā mātou e tietie mai te ra mau ōfa’i marae nā uta mai. Mea amo tā’ata, aita e pere’o’o i te ra tau e mea na rotomaiitevaritetiemaieenotepatute fare pure tahito teie i mua mai. Tei i’ō te ra mau ōfa’i marae o Tapuata-i-te-ra’i e marae ha’api’ira’a à Hiro. E e, aiu na to’u ihoa papa e fa’aūe mai i mātou no te tie mai.

Matau paha ia oe te ia Eiti, e e e paumotu na na e ha’api’i ia’u i te hopu, me aho. Ua ha’amata vau i te hopu hohonu no te titau te ōfa’i pu’ā. E’ita vau e ite atu ia na, me aho. Me mana’ona’o, te ra tau mea pu’e te i’a,te »mara »neie,te »tatuahuripa’o » (gros perroquet bleu), te  » ume « , te  » para’i  » me hopu i raro. » ◆