Te tahi parau nō te ma’uroa hopetea, ma’uroa hope’ura e te moa (Hiro’a N°176 – Juin 2022)

Te tahi parau nō te ma’uroa hopetea, ma’uroa hope’ura e te moa (Hiro’a N°176 – Juin 2022)

Ma’uroa hope tea/ hope’uo, tāva’e,Phaethon lepturus

E pi’ihia tāva’e i Totaiete mā (Fare vāna΄a,1999), Tupua’i, Rapa, e pi’ihia tāvake i Nu’uhiva, Magareva, Tuamotu, e i vaho, i Niue, Tokelau, Tonga, Samoa, Uvea e
Futuna (Clark 1982). E mea ha’apotohia te i’oa ma’uroa-hopetea (tavake-hopetea ’aore ra makuroa – Stimson, 1964) ei petea. Te aura΄a o ma΄u « e rere mā te tā’iri i te pererau mai te tūpa’ira’a fa’a-tomavitiviti-hia », Stimson 1964).

Ma’uroa hope’ura, Phaethon lepturus

O te huruhuru hope’ura tē ravehia nō te fa’anehenehe i te fau tahu’a marae ’aore ra ari’i.

Moa, Gallus gallus

E pae tauatini tenimetera i te teitei. E ΄ānimara e tarihia e te Mā’ohi i roto i tō rātou mau tere. Tē fa’aineine-tāmau-noahia nei te moa oni nō te heiva fa’a-titora’a moa. E ’ānimara e au-roa-hia nō tō na ’i’o, tō na huruhuru hope ’ere’ere nō te fa΄anehenehe i te mau fau ari΄i. E fa΄ahiti-noa-hia tō na parau i roto i te mau ΄ā΄ai e rave rahi. Nā na i fa’aara i nā metua ō te ΄aito ra o Pai i ΄ore ai te mou΄a Rōtu΄i i ΄eiāhia e Hiro. Nā te moa ato’a i fa’aara ia Hina, te ruahine e te ’āva’e, i pātore ai te ’ōpuara΄a ā Maui ē fa’a’ore i te pohe.