Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te tou (Hiro’a n°167 – Septembre 2021)

Tou, Cordia subcordata, Arbre, Kou tree, IND E rā’au hiri e tea, toiaha e te pa’ari. E mea au roa nā te feiā tarai rā’au. 1. E tumu rā’au mo’a roa teie ē ‘itehia i pīha’i iho i te mau marae, « e tāpa’o nō te atua Rōro’o, tei fa’auru i te tahu’a marae i te tau ha’amorira’a » (Henry, 2004 : 394). 2. E rā’au teie e ravehia nō te hāmani i :  te mau tauiha’a mo’a, nō te ha’amorira’a : ti’i, to’o, va’a, unu, fata, tira, rau fare marae, fa’ari’i, rogorogo.