Te ‘atu ‘atura ‘a ō te ururā ‘au ; te rā’au tahiti (Hiro’a n°181 – Novembre 2022)

Te 'atu 'atura 'a ō te ururā'au ; te rā'au tahiti Acacia, Leucaena leucocephala, Miconia calvescens, Falcataria moluccana, falcatta, Moluccan albizia. Mai Initia-Maretia, Meranetia, fenua maritē-rōpū te'ie nau 'aihere-nina-haere. E tano ia tīnaihia. Te i'oa ō te tahi mau rā'au Tahiti rā'au-fati : nō te rapa'au i te fati, te tūpa'i, te [...]

2023-05-17T08:20:26-10:0028/11/2022|Actualités, En reo ma'ohi, Hiro'a Reo|

Te tahi mau parau nō te pīfao ‘aore ra te muti

Te pīfao ΄aore ra te muti E fa΄a΄ite΄itehia te parau nō te pīfao ΄aore ra te muti, i roto i te tahi mau fa΄ati΄ara΄a e te parau pāpa΄ihia ; i roto i te reo mā΄ohi, ua rau te mau ta΄o, ha΄apatura΄a ΄īrava, parau fa΄a΄ohipahia i roto i te mau fa΄a΄ti΄ara΄a, mau parau tahito ‘aramoinahia e tü’ati i te ‘ohipa tahutahu e ‘ite-ato’a-hia i roto iho ā ra i te mau peu tumu tahito, te ΄ite e te ΄aravihi rima ΄ō tei fa΄aea mai e tae roa mai i teie mahana i roto i te mau fenua nō Porinetia.

2022-10-04T07:50:17-10:0004/10/2022|Actualités, En reo ma'ohi, Hiro'a, Hiro'a Reo|

Te tahi parau о̄ Nā-Papa-e-Va’u (Hiro’a n°179 – Septembre 2022)

Te tahi parau о̄ Nā-Papa-e-Va’u (Hiro’a n°179 – Septembre 2022) I roto i te nūna’a Mā’ohi, te vai nei te mau pupu ta’ata tei mā’itihia, nā rātou e fa’anaho i teie tāpura ‘ohipa : • Te vai ra te parau nō te tahu’a ō te va’a ; • Te vai ra te tahu’a nō te fare ; • Te vai ra te tahu’a nō te patura’a, nā na īa te reira tūha’a ‘ohipa ; • Te vai ra te tahu’a nō te tautai ; • Te vai ra te tahu’a nō te nātura.

2022-08-29T07:46:16-10:0029/08/2022|Actualités, En reo ma'ohi, Hiro'a Reo|

Te tahi mau parau nō te ō’opu, te ’ōtaha, te ’ōtātare, te ruro e te ’oura pape (Hiro’a N°178 – Août 2022)

Teie nau ‘animara i fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i ‘Ōpūnohu i Mo’orea, i roto i te orara’a ā te Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā.

2022-09-05T07:51:45-10:0003/08/2022|Actualités, En reo ma'ohi, Hiro'a Reo|

Te tahi mau parau nō namanu, te meho e te mo’orā , e nō nā i’a, te nato, te nohu (Hiro’a N°177 – Juillet 2022)

Teie nau ΄animara i fāna΄o i te tahi mau paruai fa΄a΄ite΄itera΄a i ΄Ōpūnohu i Mo΄orea, i roto i te orara΄a ā te Mā΄ohi, i te mātāmua iho ā rā.

2022-09-05T07:43:38-10:0017/07/2022|Actualités, En reo ma'ohi, Hiro'a, Hiro'a Reo|

Te tahi mau fa’a’itera’a nō nā manu to’otoru, te ‘ōtatare, te putu nīnamu e te hē (Hiro’a n°174 – Avril 2022)

Teie nā manu to’otoru, te ‘ōtatare, te putu nīnamu e te hē e tae nā ni’a i te tahi mau marae, e o tē fāna’o i ‘Ōpūnohu i Mo’orea i piha’i iho i te marae Teti’irua, i te tahi paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou aura’a ei tāpa’o i roto i te orara’a ā te Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā.

2022-09-05T07:56:10-10:0017/04/2022|Actualités, En reo ma'ohi, Hiro'a Reo|
Aller en haut